Program

Superius idea Insurance – sveobuhvatan program za poslovanje suvremenih posrednika i zastupnika u osiguranju.

Iskoristite prednosti sustava prilagođene Vašem poslovanju!

kvacicaAutomatizirajte proces rada i povećajte efikasnost
kvacicaPojednostavite pristup svim potrebnim podacima – partnerima, predmetima, policama, štetama, leasing ugovorima i zahtjevima
kvacicaSpriječite gubitak prihoda zbog neautomatiziranog procesa obnove osiguranja – rast prihoda do 10%!
kvacicaSpriječite gubitak dijela portfelja kod odlaska zaposlenika ili prestanka suradnje s osiguravajućom kućom
kvacicaUštedite vrijeme izrade poslovnih izvješća
kvacicaSpriječite gubitak provizije sustavnom evidencijom polica i uplata provizija kao temelja kontrole obračuna – rast prihoda do 15%!
kvacicaSrežite ostale nepotrebne troškove i uštedite vrijeme.

Sustav podržava najvažnije poslove osigurateljne administracije!

kvacicaCentralna evidencija polica, klijenata, predmeta, šteta, leasing ugovora, zahtjeva i uplata
kvacicaAutomatsko učitavanje vanjskih podataka o policama i uplatama
kvacicaUvid u skadencar i mogućnost automatske izrade dopisa klijentima
kvacicaNadzor nad procesom obnove osiguranja
kvacicaObračun i kontrola uplaćenih provizija
kvacicaIzračun izlaznih provizija
kvacicaIzvještaji za praćenje poslovanja
kvacicaOnline pohrana skenirane i druge elektroničke dokumentacije

Tehnički rezultat