Sigurnost

Posebnu brigu vodimo o sigurnosti Vaših podataka:

kvacicaPrijenos podataka zaštićen SSH protokolom

kvacicaOdabir renomiranih, vrhunskih data centara

kvacicaIzrada sigurnosnih kopija podataka na dnevnoj bazi

kvacicaPristup aplikaciji zaštićen korisničkim imenom i zaporkom

kvacicaKontrola pristupa i korisničkih aktivnosti

kvacicaBilježenje svih promjena nad podacima i pristupa bitnim funkcionalnostima

kvacicaUgovor o tajnosti podataka